Strategische partnerschappen

Partnership stages Suriname

Samenwerking met schoolbesturen, directies van scholen en lerarenopleidingen in Parimaribo.

Dit project vormt al jarenlang een succes voor studenten die stage willen lopen in Suriname, van stad tot platteland. Veel en goede contacten zijn opgebouwd met schoolbesturen en directies van de scholen. Met de lerarenopleidingen in Paramaribo zijn ook hechte banden ontstaan om studenten van Radiant en Suriname samen te brengen in projecten als nieuwe onderwijsmethodieken en coöperatieve samenwerkingsvormen voor kinderen. Ieder jaar worden de relaties bezocht en de samenwerking besproken. De schoolbezoeken bevorderen dat studenten zich gezien en gehoord voelen.

Back To List