De rol van jeugdliteratuur in de persoonsvormende en socialiserende functie van het basisonderwijs

Een leraar kan gebruik maken van jeugdliteratuur bij het stimuleren van socialisatie en persoonsvorming.

Voor leraren kan burgerschapsonderwijs een uitdaging zijn. De inzet van jeugliteratuur kan hierbij goede handvatten bieden. Een sterke leescultuur in de klas creëert namelijk kansen voor de brede ontwikkeling van kinderen en hun empatisch vermogen. 

Als opstap voor een groot onderzoek naar dit thema is er een verkenning uitgevoerd dat zich richt zich op de vraag: welke voorwaarden voor en kenmerken van onderwijsactiviteiten met jeugdliteratuur (teksten en beelden) kunnen, in de perceptie van leraren en hun leidinggevenden, bijdragen aan de ontwikkeling van empathisch vermogen van kinderen?

Terug naar lijst