Technologie in het onderwijs

Door: dr. Stella van der Wal-Maris, mei 2022

Technologie is niet weg te denken uit onze wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat technologie gezien wordt als een van de grootste inspiratiebronnen voor innovatie in het onderwijs. De mogelijkheden die het digibord, software als Gynzy, programmeerrobotjes als de BeeBot en adaptieve leermiddelen als Snappet bieden, hebben het werk van de leerkracht veranderd. Leerkrachten hebben, zoals Schouwenburg en Kappert (2019) laten zien, een heel nieuw scala aan opties om hun onderwijs te differentiëren, leerlingen zelfstandig te laten werken, informatie te vinden, de buitenwereld in de klas te brengen en leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren. Dit opent allerlei deuren, maar het kan er ook voor zorgen dat leerkrachten zich overweldigd voelen; ze moeten hun onderwijs immers opnieuw doordenken (Dhert et al., 2013).

Gert Biesta (2020) roept professionals in het onderwijs op eerst te bepalen welke doelen de leerlingen moeten behalen en van daaruit te kiezen voor de inzet van technologische hulpmiddelen. De inzet van leertechnologie wordt namelijk pas zinvol als leerkrachten kunnen zien dat technologie van toegevoegde waarde is voor het leren en ontwikkelen van hun leerlingen. Het is niet zozeer de vraag hoe nieuwe leertechnologie ingezet kan worden, maar vooral hoe de inzet het leren en onderwijzen ondersteunt, en wat het inzetten van nieuwe leertechnologie betekent voor de rollen van leerlingen en onderwijsprofessionals. Alleen als we kennis, pedagogiek en technologie geïntegreerd benaderen, kan technologie betekenisvol ingezet worden in het onderwijs.

De opmars van technologie in het klaslokaal (en daarbuiten) roept de vraag op wat nu de betekenis is van nieuwe technologie voor het realiseren van krachtig en betekenisvol leren en onderwijzen en wat de rol is van de onderwijsprofessionals in het zinvol inzetten van die technologie. De voorbeelden in dit e-Magazine geven antwoord op deze vraag.

 

Referenties

Biesta, G. (2020). Digital first or education first?: Why we shouldn’t let a virus undermine our educational artistry. PESA Agora. Geraadpleegd op 1 mei 2022, van https://pesaagora.com/columns/digital-first-or-education-first-why-we-shouldnt-let-a-virus-undermine-our-educational-artistry/

Dhert, S., Hermans, K., Smits, B., & Wouters, R. (2013). Leren uit de toekomst: aan de slag met scenario's in het onderwijs. LannooCampus.

Schouwenburg, F., & Kappert, J. (2019). Onderwijsvernieuwing met technologie - een internationale blik. Kennisnet.