Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap (PM) is het vermogen van leraren, docenten en jeugdzorghulpverleners om leerlingen/jongeren vanuit hun persoonlijke betrokkenheid te ondersteunen bij hun vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk medemens en democratisch burger. 

Binnen het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, dat vanaf 2018 is ingevlochten in Radiant Lerarenopleidingen, zijn de volgende projecten ontwikkeld: 

Beroepsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit

Hoe om te gaan met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht binnen de school.

Burgerschapsvorming op morele basis

Tegengaan van radicalisering bij bovenbouwleerlingen. Identiteitsvorming van jonge mensen tot sociaal voelende, sociaal verantwoordelijke, vaardige en democratisch gezinde medemensen

De wereld ontdekken in de klas

Ontmoetingsonderwijs: wat verbindt kinderen en wat delen ze met elkaar en met de wereld. 

Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen

Leraren met elkaar in gesprek brengen en hen uitdagen hun eigen professionele dilemma's te onderzoeken.

Europese verhalen over Persoonlijk Meesterschap

Een cross nationale analyse van internationale perspectieven op Persoonlijk Meesterschap

Kunst in leren

Een andere benadering van kinderen. Aandacht voor de persoonsvormende aspecten van onderwijs. 

Leergemeenschappen professionele dialoogvormen

Doorontwikkeling van de toolbox Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen.

Leren met aandacht + fase II

Bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leerkrachten basisonderwijs.

Morele dilemma’s van bestuurders

(interdisciplinaire) uitwisseling over morele dilemma’s die bestuurders in hun werk ervaren.

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel

Doelbewuste interventies inzetten en onderzoeken bij professionele identiteitsspanningen.

PABO-Collegetour

Toursessie door gastsprekers langs lerarenopleidingen over Persoonlijk Meesterschap.

PLG onderzoekend leren

Wat heeft een student in zijn opleiding nodig om als leerkracht onderzoekend leren in te zetten bij zijn/haar leerlingen van de basisschool en hoe geven we dit in het curriculum een plaats?

PM in professionele leergemeenschappen

Hoe kun je leren binnen Professionele Leergemeenschappen (PLG) onder leiding van een teacher leader? Wat is de invloed van PLG's op Persoonlijk Meesterschap?

Professionele dilemma’s van opleiders

Vervolg van het project ‘Een leraar blijf je altijd’, maar nu gericht op verhalen van lerarenopleiders. 

Teacher leaders als bruggenbouwers

Leraren toerusten om teacher leaders te worden zodat ze een voortrekkersrol kunnen vervullen bij onderwijsinnovatie. 

‘Persoonlijk Meesterschap’ in het brede jeugddomein

Onderzoek naar kritieke succesfactoren en de behoeften van professionals
in de samenwerking van onderwijs en jeugdhulp