Lees het Radiantboek 'Doen wat wenselijk is'

Persoonlijk meesterschap is het samenbindende thema van Radiant Lerarenopleidingen. Wij vatten persoonlijk meesterschap op als het vermogen van (aanstaande) leraren om te doen wat wenselijk is voor de volwassenwording van leerlingen. In het boek Doen wat wenselijk is geven de samenwerkende pabo's een inkijkje in hoe de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap vorm krijgt binnen hun lerarenopleiding.