Suriname

Suriname - introductie van het land

Suriname is een land in Zuid-Amerika, ongeveer 4 keer zo groot als Nederland, met een totale bevolking van zo’n 550.000 inwoners. Dat is net iets meer dan het aantal Surinamers dat in Nederland woont.

In geschiedenismethoden zal je Suriname tegenkomen bij de hoofdstukken over de slavernij. Nederland speelde daarin een grote rol en dat verklaart de Nederlandse verbondenheid met Suriname. Sinds 1975 is Suriname onafhankelijk maar historische sporen van deze relatie zijn overal zichtbaar. Van fort Zeelandia in Paramaribo https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Zeelandia_ tot plantages langs de Surinamerivier https://youtu.be/sr0utglUDls.

Je ziet het in de video; Suriname is een land in de tropen. Maar misschien het meest opvallend is de Nederlandse taal die je overal hoort. Dus ook in het onderwijs praten de leerlingen Nederlands.

De gevolgen van de kolonisatie van Suriname door Nederland zie je ook terug in de samenstelling van de bevolking. Het is een smeltkroes van onder andere Inheemsen, Afro-Surinamers, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Joden, Brazilianen en nog enkele andere kleine minderheden. In geloofsbeleving, voeding, tradities en gewoonten, taal en andere culturele aspecten klinkt deze verscheidenheid door. 

Suriname - Onderwijs

Het onderwijs lijkt sterk op dat van Nederland, niet onlogisch vanwege de bovengenoemde relatie. Maar er zijn ook grote verschillen. Een van de belangrijkste is wel dat Suriname een staatscurriculum heeft. De overheid bepaalt wat er moet worden onderwezen. Kinderen hebben een uniform (en de docent vaak ook, maar hoe leuk is het om dat te laten maken voor jezelf), je zoekt tevergeefs naar een digitaal schoolbord en ook de schooltijden zijn anders dan je gewend bent. In de middag ben je vrij.  

Maar ondanks dat zie je dat er grote overeenkomsten zijn met het Nederlands onderwijs. De klassen zijn ongeveer even groot als in Nederland en de leerlingen zijn net zo leuk of moeilijk als in Nederland. Met grote veranderingen in de opleiding tot docent is ook bekende didactiek steeds vaker te zien tijdens de lessen. Net als in Nederland kent het onderwijs vele uitdagingen. En juist dat maakt stagelopen in Suriname interessant. Dat komt ook terug in onze jaarlijks terugkerende conferentie voor het schoolbestuur waarmee we samenwerken, het Rooms Katholiek Basis Onderwijs (RKBO). 

Met dit bestuur zijn we al jaren in contact en samen met hen regelen we je stageschool. We proberen zoveel mogelijk je wensen voor een groep en je expertise te matchen met een van de RK-scholen. De meeste scholen liggen in Paramaribo-stad maar mocht je dat willen dan kunnen we ook buiten de hoofdstad een stageschool vinden. We hebben uitstekend contact met en veel vertrouwen in de directie en de collega’s van het bestuur.

Suriname - Huisvesting

Suriname, en dan vooral Paramaribo, is heel sterk ingesteld op het ontvangen, en dus ook huisvesten, van stagiaires. Er zijn veel studenten die in Suriname stagelopen, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Vlaanderen en niet alleen vanuit een Pabo, maar ook vanuit de zorg. Er zijn diverse organisaties, zoals studentenhuisvesting Suriname (https://www.stagehuisvestingsuriname.nl), die studentenhuizen, kamers, studio’s of appartementen verhuren. Je vindt kamers vanaf ongeveer 200€ per maand. 
Verzeker je ervan dat er een goed werkende internetverbinding is. Vaak zullen ze je ook nog willen verleiden met fietsen en of een telefoonkaart inbegrepen bij de huur. En deze organisaties blijken ook voor veel stagiaires een bemiddelaar voor trips naar het binnenland en andere uitstapjes. 

Suriname - Praktische informatie

Voor een visum is het belangrijk om de website van het consulaat Suriname te raadplegen (http://netherlands.consulate.gov.sr ) omdat de informatie over bijvoorbeeld kosten van een visum ieder moment kan wijzigen, heeft het geen zin om daar hier nader op in te gaan. Wat wel heel belangrijk is, is dat het meest gebruikte visum maximaal 90 dagen geldig is. Voor een langer verblijf is het dan ook belangrijk om een MKV (Machtiging Kort Verblijf) aan te vragen. Die procedure is beduidend langzamer en dient dan ook liefst drie maanden voor vertrek in gang gezet te worden. 

Kijk ook goed naar je inentingsboekje en neem contact op met de GGD. Mogelijk dat een verandering van zorgverzekering veel inentingskosten voor je kan wegnemen.

Voor vervoer zal je meestal met een gehuurde (of voor een paar maanden aangeschafte) fiets naar de stage te gaan. En als stage wat verder weg ligt, is ook het gebruik van een taxi een bruikbaar en betaalbaar alternatief. 

Er zijn natuurlijk nog meer zaken die je zelf moet regelen, maar dat bespreken we tijdens de Radiant tweedaagse voorafgaand aan je vertrek. 

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij de Suriname-contactpersonen van Radiant::