De Radiant lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke onderzoekprogrammering vastgesteld. Deze agenda heeft als verbindend thema Persoonlijk Meesterschap en wordt uitgewerkt in drie zichtlijnen:

1.   Toekomstgericht onderwijs
2.   De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs
3.   Diversiteit en handelen


Filters »

Zichtlijn 1: Toekomstgericht onderwijs

De wisselwerking tussen de steeds veranderende maatschappij en onderwijsontwikkeling onder de loep.

7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 55a68e3b-5b48-4ba0-b118-2d75a11a57d3 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 0e1325ce-74f2-445d-ac90-55147d590ca8

Project: Zoektocht naar het ideale leernetwerk

Wat zijn succesfactoren bij het vormgeven en faciliteren van netwerkleren op pabo's? Vier pabo's en het Welten-instituut doen drie jaar lang onderzoek naar 'Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training'.

7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 55a68e3b-5b48-4ba0-b118-2d75a11a57d3 0e1325ce-74f2-445d-ac90-55147d590ca8
Filters »

Zichtlijn 2: De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs

Voor het onderwijs worden drie kernopgaven onderscheiden: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2012, 2014). In deze zichtlijn besteden we vooral aandacht aan de socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs.

db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2

De rol van jeugdliteratuur in de persoonsvormende en socialiserende functie van het basisonderwijs

Een leraar kan gebruik maken van jeugdliteratuur bij het stimuleren van socialisatie en persoonsvorming.

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2 db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a
Filters »

Zichtlijn 3: Diversiteit in handelen

Hoe kun je verbinding leggen met de kinderen in de klas en hen uitdagen zich te verbinden met de wereld waarin zij leven? In verschillende deelprojecten onderzoeken wij pedagogisch responsief handelen van leraren in een context van diversiteit.

55a68e3b-5b48-4ba0-b118-2d75a11a57d3 461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2

Het pedagogisch handelen bij een sterfgeval in de klas

Het doel van dit praktijkgerichte onderzoek is de ontwikkeling van een gespreksmodel voor leerkrachten dat gebruikt kan worden na een sterfgeval of ingrijpende gebeurtenis in de klas en lesmateriaal voor de pabo. 

55a68e3b-5b48-4ba0-b118-2d75a11a57d3 461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685