Verschillende Radiant-hogescholen bieden naast een lerarenopleiding (pabo, hbo-niveau 6) een associate degree-opleiding (hbo-niveau 5) aan. Een associate degree wordt ook wel Ad genoemd. Hieronder vind je meer info over de Ad in het algemeen en over de Ad-PEP en de Ad-DEP die door Radiant-hogescholen wordt aangeboden. 

Wat is een associate degree

Velen weten dat je een mbo-opleiding op verschillende niveaus (1 t/m 4) kunt doen. Niet iedereen weet dat het hbo ook verschillende niveaus kent:

  • Niveau 5: de associate degree (Ad)
  • Niveau 6: de bachelor-opleidingen, zoals de Pabo, maar bijvoorbeeld ook hbo Pedagogiek, Heao, etc.
  • Niveau 7: Hbo-master, bijvoorbeeld de master Leren en Innoveren.

Een associate degree is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5. Na twee jaar ontvang je, als je alle 120 studiepunten behaald hebt, je diploma. Na de Ad-opleiding kan je verkort een bacheloropleiding doen, bijvoorbeeld in 2, 2,5 of 3 jaar. Soms moet je eerst een schakelprogramma volgen om tot de bachelor toegelaten te worden.

Radiant Ad-opleidingen

Binnen Radiant worden twee verschillende Ad's aangeboden:

  • Ad-PEP (pedagogisch educatief professional) 
  • Ad-DEP (didactisch educatief professional) 

Via onderstaande links kom je op de Ad-pagina van de betreffende hogeschool.

Ad-PEP

Een Ad-PEP opleiding is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5 die studenten opleidt voor beroepen in het brede pedagogisch-educatieve werkveld. Daarbij kun je denken aan onderwijs en kinderopvang, maar ook aan jeugdzorg, sociaal werk en gehandicaptenzorg. Het verschilt per Ad-PEP-opleiding op welke sectoren zij zich (in het bijzonder) richten. Sommige Ad-PEP-opleidingen leiden ook expliciet op voor het coachen van medewerkers, passend bij een van de beroepsperspectieven in de kinderopvang: pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 

Gedurende de opleiding leer je over de ontwikkeling van kinderen, hoe je hier ondersteuning bij kunt bieden en je bekwaamt je in de vaardigheden waarover een goede pedagoog moet beschikken. 

Ad-DEP

De Ad-opleiding Didactisch Educatief Professional opleiding is een deeltijd hbo-opleiding op niveau 5. De Ad-DEP is ontwikkeld door Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting. Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van de lerende mens centraal. De opleiding is opgebouwd rond zes thema’s die gaan over leren. Wanneer je de Ad-DEP hebt afgerond, kun je als didactisch professional aan het werk. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken:

  • als leerkrachtondersteuner in het onderwijs;
  • binnen de kinderopvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, tso, bso als medewerker met duidelijk specialisme op didactisch vlak.

Actualiteiten en ontwikkelingen

In de media wordt in toenemende mate aandacht besteed aan Ad-opleidingen. Op deze plek op de website delen we actuele artikelen en ontwikkelingen. Heb je een artikel gelezen of geschreven en wil je dit graag delen met je Ad-PEP of Ad-DEP-collega’s binnen Radiant? Mail het artikel of een link naar communicatie@radiantlerarenopleidingen.nl.

Professionalisering en kennisdeling

Professionaliseringsdag 3-11-2022

Op donderdag 3 november 2022 vond de eerste Radiant Ad Professionaliseringsdag plaats in het Newton House van de Marnix in Utrecht met als thema 'What we'll build' .Vertegenwoordigers van zes Radiant-opleidingen met een Ad (PEP of DEP) waren aanwezig.

Na een warm welkom was er een inspirerende keynote van Emma Nitert 'De groeiende professional in de praktijk', over haar onderzoek naar de rol van Ad-PEP-alumni in het werkveld. Daarna wisselden deelnemers van gedachten over vragen als hoe tegemoetgekomen kan worden aan de diversiteit aan studenten in de Ad, hoe gezorgd kan worden dat toetsen op hbo-niveau 5 zijn en hoe we studenten nog beter kunnen voorbereiden op het werk dat ze gaan doen. 

Na de lunch waren er twee rondes met in totaal vier workshops: Internationalisering in de Ad PEP (door de Marnix Academie), de rol van de Ad PEP in interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod (door Iselinge Hogeschool), de onderzoekende houding van de Ad-er (door Christelijke Hogeschool Ede) en de ontwikkeling van de professionele identiteit van de Ad PEP (door Driestar Hogeschool). 

De volgende professionaliseringsdag vindt plaats op donderdag 9 november 2023. Deze wordt georganiseerd door KPZ en Iselinge Hogeschool en zal plaatsvinden op Iselinge in Doetinchem. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Mocht je wensen of suggesties hebben, òf ons willen tippen voor een keynote-spreker, laat het ons zeker even weten! Meer weten, mail: carolien.vanriswijk@iselinge.nl

Presentaties

Hieronder links naar enkele presentaties die zijn gegeven op de Professionaliseringsdag. 

 

Inzet van Ad-PEP-ers

Hoe kom je aan goede handen? Over de inzet van hbo-5-opgeleiden in het pedagogisch-educatieve werkveld. 

Deze Radiant-hogescholen bieden een Ad-opleiding aan

-- No messages found --