Verschillende Radiantopleidingen bieden niet alleen een lerarenopleiding (hbo-niveau 6) aan, maar ook een associate degree-opleiding (hbo-niveau 5), kortweg: Ad. Deze website geeft (aspirant-)studenten, docenten en medewerkers van de hogescholen en partners uit het werkveld algemene informatie over de Ad’s van Radiant:

  • Wat is een associate degree opleiding (Ad)?
  • De Ad-PEP-opleiding
  • Actualiteiten en ontwikkelingen
  • Professionalisering
  • Kennisbank

Wat is een associate degree

Veel mensen weten dat je een mbo-opleiding op verschillende niveaus kunt doen (niveau 1 t/m 4).
Nog niet iedereen weet dat het hbo ook verschillende niveaus kent:

  • Niveau 5: de associate degree (Ad)
  • Niveau 6: de bachelor-opleidingen, zoals de Pabo, maar bijvoorbeeld ook hbo Pedagogiek, Heao, etc.
  • Niveau 7: Hbo-master, bijvoorbeeld de master Leren en Innoveren.

Een associate degree is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5. Na twee jaar ontvang je, als je alle 120 studiepunten behaald hebt, je diploma. Als je dat wilt kun je na de Ad-opleiding verkort een bacheloropleiding doen, bijvoorbeeld in 2, 2,5 of 3 jaar. Soms moet je eerst een schakelprogramma volgen om tot de bachelor toegelaten te worden.

Radiant Ad-opleidingen

Verschillende Radiantopleidingen bieden niet alleen een lerarenopleiding (hbo-niveau 6) aan, maar ook een associate degree-opleiding (hbo-niveau 5), kortweg: Ad.

Je kan de opleiding op de iPabo volgen in voltijd vorm, de andere hogescholen bieden de Ad-opleiding aan in deeltijdvorm. De meest voorkomende Ad-opleiding binnen Radiant is de Ad-PEP (pedagogisch educatief professional). 
Door op onderstaande linken te klikken, word je automatisch doorgestuurd naar de Ad-pagina van de betreffende hogeschool.

Ad-PEP opleidingen

De expertise van de Radiant Lerarenopleidingen ligt in het pedagogisch-educatieve domein. Het is dan ook geen verrassing dat de Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP) bij de meeste Radiant-hogescholen aangeboden wordt.

Een Ad-PEP opleiding is een hbo-opleiding op niveau 5 die studenten opleidt voor beroepen in het brede pedagogisch-educatieve werkveld. Daarbij kun je denken aan onderwijs en kinderopvang, maar ook aan jeugdzorg, sociaal werk en gehandicaptenzorg. Het verschilt per Ad-PEP-opleiding op welke sectoren zij zich (in het bijzonder) richten. Ben je studiezoeker? Dan is het goed om je daarin te verdiepen. 

Gedurende de opleiding leer je over de ontwikkeling van kinderen, hoe je hier ondersteuning bij kunt bieden en je bekwaamt je in de vaardigheden waarover een goede pedagoog moet beschikken. Je ontwerpt activiteiten, materialen en leeromgevingen voor kinderen en jongeren. Ook ontwikkel je competenties die nodig zijn om in organisaties de schakel te zijn tussen de werkvloer en de beleidsmakers, en tussen alle verschillende organisaties die zich bezig houden.
Sommige Ad-PEP-opleidingen leiden ook expliciet op voor het coachen van medewerkers, passend bij een van de beroepsperspectieven in de kinderopvang: pedagogisch coach/beleidsmedewerker.
 

Ad: Actualiteiten en ontwikkelingen

In de media wordt in toenemende mate aandacht besteed aan Ad-opleidingen. Op deze plek op de website delen we actuele artikelen en ontwikkelingen. Heb je een artikel gelezen of geschreven en wil je dit graag delen met je Radiant Ad-PEP-collega’s? Mail het artikel of een link naar communicatie@radiantlerarenopleidingen.nl.

Ad: Professionalisering

Naast het verstrekken van informatie en het delen van kennis willen we de gezamenlijke website van de Radiant Ad’s ook inzetten voor professionalisering, zowel van docenten/medewerkers als van studenten en alumni. Hiervoor organiseren we activiteiten en delen we materialen, zoals online lessen en kennisclips.

Inzet van Ad-PEP-ers

Hoe kom je aan goede handen? Over de inzet van hbo-5-opgeleiden in het pedagogisch-educatieve werkveld. 

Deze Radiant-hogescholen bieden een Ad-opleiding aan

-- No messages found --