Internationalisering

‘Dit is een les voor het leven’ (student van Viaa)

Welkom bij het onderdeel Internationalisering! De Radiant lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke doelstelling voor internationalisering vastgesteld.

Om leerkrachten van de toekomst op te leiden, vinden wij het belangrijk om zowel studenten als docenten zich bewust te laten ontwikkelen tot internationaal en intercultureel bekwame onderwijsprofessionals. Een internationale ervaring voor studenten en medewerkers van Radiant stimuleert deze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Studenten en docenten ontwikkelen internationale en interculturele competenties, zodat ze effectief kunnen functioneren in onze maatschappelijk diverse context en de transfer kunnen maken van deze kennis en vaardigheden naar hun leerlingen.

Hier in Curaçao heb ik (bijna) al mijn lessen van begin tot einde zelf moeten ontwerpen. Hierdoor ben ik erachter gekomen hoe leuk ik dit vind om te doen en vooral ook hoe enthousiast de kinderen op deze lessen reageren. In Nederland wil ik graag doorgaan met het geven van lessen die ik (deels) zelf ontwerp bij de vastgestelde doelen. Hierbij wil ik meer gebruik maken van de omgeving van de school.’ (student van de Marnix Academie)

Speerpunten van de Radiant-samenwerking op het gebied van internationalisering zijn:

1.         Gezamenlijke strategische internationale partnerschappen;

2.         Organiseren van een goede voorbereiding voor de studenten op hun buitenlandperiode (pre-departure bijeenkomst);

3.         Vanuit innovatie en duurzaamheid werken aan nieuwe partnerschappen;

4.         Delen en uitwisselen van visie, beleid, kennis, netwerk en expertise

Contact

Voor informatie kun je terecht bij:
Romy Worst (r.worst@kpz.nl
Nicole Poulussen (n.poulussen@hsmarnix.nl)

Ervaringsverhalen

Strategische partnerschappen

Pre-departure bijeenkomst

In het najaar organiseert Radiant een pre-departure bijeenkomst in Zwolle. Alle studenten van de Radiant lerarenopleidingen die in het betreffende studiejaar naar het buitenland gaan, worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze tweedaagse bijeenkomst. 

Een goede voorbereiding is essentieel voor een periode in het buitenland. Het geeft je meer rust voor vertrek, maar het stuurt ook je leren en ontwikkeling. Het wordt duidelijk aan welke doelen en competenties we verwachten dat je werkt in het buitenland, zodat je je ontwikkeling kunt monitoren en erop kunt reflecteren. Deze bewustwording is nodig om juist niet te vervallen in bepaalde vooroordelen of stereotypes als je op de plek van bestemming bent, maar zodat je je juist openstelt en bewust wordt van de wereld om je heen en jouw rol als (internationale) stagiaire daarin. 

Tijdens deze tweedaagse vinden er daarom lezingen en workshops plaats, waarbij we beogen om je beter voor te bereiden op je buitenlandervaring. Denk daarbij aan workshops over interculturele communicatie, maar ook over CLIL.  

De pre-departure bijeenkomst vindt plaats gedurende twee dagen. Als je voor stage naar het buitenland gaat dan word je beide dagen verwacht aanwezig te zijn. Er wordt een overnachting inclusief diner en ontbijt voor je geregeld. Er wordt ook vervoer van en naar deze overnachting geregeld. Als je voor studie naar het buitenland gaat, ben je alleen de eerste dag aanwezig. Je kunt dan geen gebruik maken van de overnachting.