Producten versnellingsplan

Toolkit

Aan de slag met docentprofessionalisering? Maak dan gebruik van de Toolkit bouwstenen effectieve docentprofessionalisering. Met de toolkit kunnen instellingen effectieve docentprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT inrichten en evalueren. 

Bewegingssensor

Wil jij het denken over en handelen voor onderwijsinnovatie met ICT binnen jouw instelling in beweging brengen? Maak dan gebruik van de integrale Bewegingssensor. Het bevat onder anderen een handreiking, praatplaat en gesprekskaarten om binnen de instellingen met diverse stakeholders zoals leden van het College van Bestuur, HRM, interne academie, docenten, leidinggevenden en/of onderwijsmanagers een inhoudelijk gesprek te voeren over onderwijsinnovatie met ICT.

Proeftuinen

Hogescholen en universiteiten nemen deel aan proeftuinen rondom innovatieve ICT-thema;s. Binnen deze proeftuinen voeren zij experimentele professionaliseringsactiviteiten uit waarbij docenten en ondersteuners zich ontwikkelen en werken aan specifieke onderwijsinnovaties met ICT.

De proeftuinen worden rond vier thema’s ontworpen: peerfeedback, online didactiek, learning analytics en formatief toetsen.

Kies wijzer digitaal leermateriaal

Wil je weten welk type leermateriaal je het beste kan inzetten voor peerfeedback? Ga aan de slag en kies wijzer! Ontdek welk type leermateriaal het beste aansluit bij een activiteit. In de tool 'kies wijzer digitaal leermateriaal' vind je digitaal leermateriaal afgestemd op leerdoelen en gewenste didactische werkvormen.

Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT

Wil je weten welke docentcompetenties relevant zijn voor onderwijs met ICT? Ga dan aan de slag met het raamwerk van de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten. Het raamwerk is ontwikkeld om onderwijs zo te kunnen vormgeven dat het maatwerk en flexibilisering mogelijk maakt en aansluit bij de steeds veranderende samenleving.

Sociale binding in online en blended leergemeenschappen

Steeds meer onderwijs is flexibel en gepersonaliseerd. Dat zorgt voor uitdagingen rondom sociale binding van studenten onderling, met de opleiding en met docenten. Daarnaast wordt steeds meer onderwijs online en blended vormgegeven. Dit draagt bij aan de vraag: Hoe zorg je bij online en blended onderwijs dat mensen elkaar nog weten te vinden en te bereiken?

De zone Flexibilisering van het onderwijs deed er onderzoek naar. Daar is een praatplaat en handreiking Sociale binding in online en blended leergemeenschappen uitgekomen. Hierin worden concrete ontwerpprincipes – voorzien van voorbeelden, werkvormen en (ICT-)tools – gepresenteerd.