Uitnodiging voor de Radiantdag 2023!

In 2023 ontvangt Hogeschool Viaa de collega’s van de hogescholen van het Radiant samenwerkingsverband voor de Radiantdag 2023. Met en van elkaar leren en zo de kracht van de samenwerking binnen Radiant voor medewerkers benutten staat centraal.

Deelname aan de Radiantdag levert je het volgende op:

  • Praktische workshops verdeeld in de themaroutes Blended Onderwijs, Onderwijs & Logistiek, Leren met en in de praktijk, Werken met leeruitkomsten/beoordelen om te leren, Wereldwijs, duurzaam en burgerschap. die voortborduren op de inhoud van voorgaande Radiantdagen.
  • Vergroten van je persoonlijke professionele netwerk
  • Inspiratiesessie over het thema De stem van de lerende door Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken
  • Netwerkbijeenkomsten over Onderwijs & Logistiek, Roostering, Osiris en Stageplaatsing.
  • En natuurlijk … ruimte om even ‘of the route te gaan en te struinen’ door ontmoeting, kennisdeling én uitwisseling van en met collega lerarenopleiders.

Programma 24 maart 2023

9.30 uur Ontvangst
10.00 uur

Welkomstwoord en inspiratiesessie ‘De stem van de lerende’ door Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken

11.10 uur Ronde 1 workshops
12.00 uur Pauze en lunch
13.00 uur Ronde 2 workshops
14.00 uur Ronde 3 workshops
15.00 uur Afsluiting en napraten
15.30 uur Einde

Noteer de datum van vrijdag 24 maart alvast in je agenda. Eind januari volgt de uitnodigingsmail met het programma-overzicht en de aanmeldlink.

Wil jij ook een workshop aanbieden?

Wil jij ook een workshop geven die past bij een van bovenstaande themaroutes? Dat kan. Meld je dan vóór 24 januari bij het secretariaat van de Educatieve Academie via servicebureau-ea@viaa.nl, zodat we deze kunnen opnemen in het programma.

We heten je op 24 maart van harte welkom in Zwolle! 

 

Met hartelijke groet,

Marco Schaap (Directeur Educatieve Academie Hogeschool Viaa)