Zichtlijn 2: De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs

Voor het onderwijs worden drie kernopgaven onderscheiden: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2012, 2014). In deze zichtlijn besteden we vooral aandacht aan de socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs.

Omschrijving onderzoekthema

Wat zijn binnen de socialiserende functie van onderwijs voorwaarden voor en kenmerken van onderwijsactiviteiten met jeugdliteratuur (teksten en beelden) die bijdragen aan de ontwikkeling van intra-persoonlijke sociale competenties? 

We starten in november met een pilotgroep (een proeftuin) van drie basisscholen (elke hogeschool kiest een eigen school) en werken aan drie deelvragen:

- Wat verstaan we onder inlevingsvermogen als aspect van de socialiserende functie van onderwijs? 

- Op welke wijze wordt er in het curriculum van basisscholen al aandacht besteed aan het versterken van het inlevingsvermogen van leerlingen als aspect van de socialiserende functie van onderwijs? 

- Wat zijn relevante bronnen voor leraren om jeugdliteratuur in te zetten ten behoeve van de versterking van het inlevingsvermogen van leerlingen? 

Opzet onderzoek

We starten in november met een pilotgroep van drie basisscholen. Het betreft Participerend ontwerpgericht onderzoek waarbij zowel leraren uit drie basisscholen aan deelnemen, als de vakdocenten Nederlands en de onderzoekers van KPZ, Viaa en Drie Star.

Per basisschool wordt een PLG ingericht om samen met de betrokkenen de onderzoeksvragen te bespreken.

Opbrengsten

Voorbereidingsfase:

De proeftuin moet opbrengen:

- Inrichting Sharepoint-omgeving om alle relevante documenten beschikbaar te stellen voor alle betrokkenen

- Instelling PLG, inrichting kernteam voor het project

Uitvoeringsfase:

Op basis van de analyse van de gegevens uit de proeftuin wordt een interventie ontworpen en uitgeprobeerd. Vervolgens wordt de interventie bijgesteld en op grotere schaal uitgevoerd. Data worden verzameld en geanalyseerd.  

Opleveringsfase:

Een interventie op schoolniveau voor leraren om de socialiserende functie van het onderwijs, specifiek het inlevingsvermogen, te versterken middels beeld en tekst. Er is aandacht voor de schooleigen (lees)cultuur.

Terug naar lijst