Samen weten we meer, en realiseren we betere kwaliteit tegen lagere kosten

Door intensieve onderlinge samenwerking realiseren we gezamenlijk mooie projecten die ons onderwijs maximaal ondersteunen. We stellen docenten en studenten in staat om maximaal met elkaar samen te werken en hun leerdoelen te realiseren. 

Projecten etalage

Studenten Informatie Systeem - Osiris

De Radiant Lerarenopleidingen hebben gezamenlijk een Europese aanbesteding uitgezet voor een studenten informatie systeem. De hogescholen hebben gekozen voor, een in branche veel gebruikte applicatie, Osiris van CACI. De implementatie van deze onderwijsapplicatie hebben we in gezamenlijkheid gedaan en volledig online vanwege de coronapandemie. Na Intensieve trainingsessies, integratie- en conversietrajecten was de datum van livegang aangebroken rond de jaarwisseling van 2021. De nazorg fase kon starten.  
Een ingrijpend project wat regelmatig hoofdbrekens heeft gekost maar wat door onderlinge samenwerking heeft geleid tot een mooi resultaat. Iedere veertien dagen vinden er nog kennissessies plaats waar medewerkers van de instellingen aan deelnemen. Waar mogelijk worden resultaten van het versnellingsplan meegenomen in het traject. Ons gezamenlijke leerpunt is 'zorg voor een goede onderwijslogistiek'
Met deze implementatie sluiten we goed aan op de thema’s flexibilisering van het onderwijs, samenwerking en uitwisselingen tussen instellingen. Radiant Lerarenopleidingen zijn klaar voor de toekomst!
 

Roostering – Xedule

Een coalitieproject van 4 instellingen starten in november 2021 o.l.v. adviesbureau Fundatis een selectie voor een nieuwe roosterapplicatie. Na een gedegen onderzoek kwamen we unaniem tot de conclusie dat Visma Advitrae onze partner voor de toekomst is om de flexibilisering en personalisering van onze Radiant Lerarenopleidingen vorm te geven. 
Hun expertise en krachtige roosterapplicatie waren doorslaggevend in onze keuze. 

De gezamenlijke implementatie kan beginnen.  

Stage – OnStage

Stages worden steeds belangrijker in het onderwijs en heel veel mensen zijn hierbij betrokken op de scholen en in de begeleiding. Om dit belangrijke onderwijsproces goed te faciliteren hebben een aantal Radianthogescholen OnStage geïmplementeerd.  

Cybersecurity

Binnen hogescholen wordt steeds meer data gebruikt in verschillende systemen. Data waar ook andere personen dan studenten belangstelling voor hebben. Een trend die we in de hele maatschappij zien. Binnen Radiant Lerarenopleidingen hebben we dan ook goed gekeken op welke onderdelen van onze integrale veiligheidsbeleid we ons nog beter kunnen wapenen. In samenwerking met Surf hebben we een aantal ICT-projecten opgezet waarbij het doel is om de weerbaarheid voor de korte en langere termijn de verhogen. Juist deze samenwerking en kennisuitwisseling biedt onderling veel meerwaarde op dit belangrijke thema. 
Concrete resultaten zijn baseline, beleidsdocumenten, gezamenlijke Surf Audit, twee factor authenticatie.  

Inkoop

Binnen Radiant Lerarenopleidingen doen we maximaal aan uitwisseling van kennis rondom tevredenheid van leveranciers. Waar mogelijk werken we met dezelfde leveranciers en doen we gezamenlijke aanbestedingen. Door deze kennisuitwisseling kunnen we betere voorwaarden realiseren.

Partners

Onze belangrijkste onderwijspartner in het hbo. Waar mogelijk en relevant participeren we in projecten, overleggen en kennisuitwisseling. Ook maken we gebruik van hun internetvoorzieningen, ICT-producten voor studenten en andere onderwijssoftware die zij voor ons inkopen en voorzien van goede voorwaarden. Ook weten we elkaar te vinden op het gebied van AVG en Cybersecurity.  
In de samenwerking zoeken we naar gezamenlijk afgestemde diensten en producten, passend bij de omvang van onze hogescholen. Ook participeren we op bestuurlijk niveau in de besluitvorming en doen we dit zo efficiënt mogelijk. 

Contact

Kees Codee

Jan-Willem Akkermans