Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap (PM) is het vermogen van leraren, docenten en jeugdzorghulpverleners om leerlingen/jongeren vanuit hun persoonlijke betrokkenheid te ondersteunen bij hun vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk medemens en democratisch burger. 

Binnen het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, dat vanaf 2018 is ingevlochten in Radiant Lerarenopleidingen, zijn de volgende projecten ontwikkeld: 

Filters »

Beroepsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit

Hoe om te gaan met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht binnen de school.

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 d024c6b4-f927-41b1-a565-2f136b48b6c5 2fed04e0-5270-461c-aea7-4405f2683311 92b3395d-a10a-4b11-946b-d287c96d732b 3a7c5eb7-80ef-4c61-b54d-e9efb3cffb2e

Bezield burgerschap

Tegengaan van radicalisering bij bovenbouwleerlingen. Identiteitsvorming van jonge mensen tot sociaal voelende, sociaal verantwoordelijke, vaardige en democratisch gezinde medemensen

db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

De wereld ontdekken in de klas

Ontmoetingsonderwijs: wat verbindt kinderen en wat delen ze met elkaar en met de wereld. 

8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 60d4a96b-847f-439f-ab1c-dd43695e1d9d

Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen

Leraren met elkaar in gesprek brengen en hen uitdagen hun eigen professionele dilemma's te onderzoeken.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

European Studies on Personal Mastery

Casuistic research into the educational culture in several (European) countries.

af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685

Kunst in leren

Een andere benadering van kinderen. Aandacht voor de persoonsvormende aspecten van onderwijs. 

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a

Leergemeenschappen professionele dialoogvormen

Doorontwikkeling van de toolbox Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

Leren met aandacht + fase II

Bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leerkrachten basisonderwijs.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 5b504910-c25e-45f9-a21a-175c8f37fe0d

Morele dilemma’s van bestuurders

(interdisciplinaire) uitwisseling over morele dilemma’s die bestuurders in hun werk ervaren.

8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel

Doelbewuste interventies inzetten en onderzoeken bij professionele identiteitsspanningen.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

PABO-Collegetour

Toursessie door gastsprekers langs lerarenopleidingen over Persoonlijk Meesterschap.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 660ec728-e45a-4531-b166-038b439faf1f 24363b36-87ba-404d-a8a1-c572e7710157 59e66f8b-0f68-4669-a911-ff34fb29e445

PLG onderzoekend leren

Wat heeft een student in zijn opleiding nodig om als leerkracht onderzoekend leren in te zetten bij zijn/haar leerlingen van de basisschool en hoe geven we dit in het curriculum een plaats?

c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2

PM in professionele leergemeenschappen

Hoe kun je leren binnen Professionele Leergemeenschappen (PLG) onder leiding van een teacher leader? Wat is de invloed van PLG's op Persoonlijk Meesterschap?

652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 7139f1a4-0965-4245-9d9c-b1df35d12509 8c0afa5d-6382-44cd-91f1-5d23f81459dc

Professionele dilemma’s van opleiders

Vervolg van het project ‘Een leraar blijf je altijd’, maar nu gericht op verhalen van lerarenopleiders. 

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a

Teacher leaders als bruggenbouwers

Leraren toerusten om teacher leaders te worden zodat ze een voortrekkersrol kunnen vervullen bij onderwijsinnovatie. 

8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2

‘Persoonlijk Meesterschap’ in het brede jeugddomein

Onderzoek naar kritieke succesfactoren en de behoeften van professionals
in de samenwerking van onderwijs en jeugdhulp

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2
Tekst Filter
Organisatie Filter