Overzicht versnellingsplan activiteiten

Versnellingsplan

Radiant Lerarenopleidingen trekken gezamenlijk op in hun bijdrage aan het versnellingsplan. Met name in de zone 'docentprofessionalisering' hebben de samenwerkende pabo-opleidingen een rol van betekenis. Op deze pagina is een verzameling van thema's die interessant zijn voor lerarenopleiders. Deze pagina is tot stand gekomen door de materialen en teksten op versnellingsplan.nl

Docentendagen

Het komende jaar werken collega’s van Radiant Lerarenopleidingen in drie teams aan de thema's toetsing, blended learning en innvatielabs. Drie keer per jaar ontmoeten de collega’s elkaar tijdens een docentendag. Een dagdeel besteden ze aan ‘kijken en leren buiten de eigen onderwijscontext’, een dagdeel besteden ze aan samen professionaliseren en ontwikkelen. Daarnaast zijn er zes (digitale) werkbijeenkomsten. 

Radiantdag


We kijken terug op een inspirerende Radiantdag 2021 met als thema 'De zin en onzin van onderwijsinnovatie'. Hans Hoornstra en Pedro De Bruyckere verzorgden inspirerende lezingen waarna de deelnemers konden kiezen uit meer dan 20 workshops waaronder proeftuinen van het versnellingsplan.  

Bekijk de prikkelende lezingen, pitches en discussie. 

Producten versnellingsplan

39 universiteiten en hogescholen werken samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Het versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van UniversiteitenVereniging Hogescholen en SURF. In het Versnellingsplan werken we aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs. Onder andere door instrumenten en tools beschikbaar te stellen. 

Innovatielabs

Vier hogescholen, Hogeschool de Kempel, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Iselinge Hogeschool, werken samen om kennis te ontwikkelen rondom innovatielabs. De andere hogescholen kunnen gebruik van deze werkwijze bij de opzet van een innovatielab. Het innovatielab heeft in het achterliggende jaar een flinke stap gemaakt. Er is een conceptuele onderlegger ontwikkelt voor het ICT lab. Het ICT lab is meer dan een fysieke ruimte. Het staat een manier van werken voor.

Blended learning

‘Blended learning gaat om verrijkte, studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ICT.’ De Radiant hogescholen trekken samen op om kennis te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. 

Radiant versnellingsplan thema's

Blended learning

Mede door corona zien we dat alle hogescholen hun visie op de inzet van ICT in hun onderwijs herzien. We onderzoeken waar we als Radianthogescholen hier gezamenlijk op kunnen trekken. 

Innovatielabs en PLG's

Het innovatielab en de PLG's blijven het voertuig van het versnellingsplan. Ze bieden ruimte aan docenten om buiten de structuren van de opleiding ideeën voor onderwijs te ontwikkelen en uit te testen. Het stimuleert een innovatieve en vakoverstijgende aanpak en biedt ruimte voor reflectie en bezinning zodat de waarde van innovaties kunnen worden geduid.

Blog versnellingsplan

-- Geen artikelen gevonden --

Projectleider en kwartiermakers

Projectleider

Marnix Academie

Jolanda de Putter
j.deputter@hsmarnix.nl

KPZ

Lisanne Feeburg
l.feeburg@kpz.nl

CHE

Margriet Veenstra - Lachenal
mlachenal@che.nl

Iselinge Hogeschool

Peter Hagenaars
peter.hagenaars@iselinge.nl

De Kempel

Frank Coenders
f.coenders@kempel.nl

IPABO

Stefan Schuur
s.schuur@ipabo.nl

Driestar

Thomas More

Thomas More

VIAA

Sander Dorst
s.dorst@viaa.nl