Internationalisering

De pabo's die aangesloten zijn bij Radiant Lerarenopleidingen (cooperatie) maken zich sterk voor studeren in een internationale context. De notitie ‘Blik op de wereld’, op weg naar kwalitatieve partnerschappen (september 2018) is richtinggevend voor het internationaliseringsbeleid van Radiant Lerarenopleidingen.

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

- het opleiden van studenten tot wereldburger, zodat studenten dit als toekomstige docenten ook kunnen leren aan hun leerlingen;
- het bevorderen van wederzijds begrip tussen personen van verschillende culturen;
- het opdoen van nieuwe kennis en het verhogen van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

In de toekomst kijken we  naar mogelijkheden voor een geheel of gedeeltelijk gezamenlijk internationaal programma.
In Radiant Lerarenopleidingen blijft elk instituut, ook mede in het licht van o.a. ambitieniveau, missie en de werkwijze van het Erasmus+ programma, vormgeven aan het eigen ‘Internationaliseringsbeleid’.

De hoofdactiviteiten (projecten) zijn op dit moment:
A. Strategische partnerschappen;
B. Voorbereiding voor de studenten;
 

Contact

Voor informatie kun je terecht bij:
Harrie Poulssen (h.poulssen@kpz.nl
Jan Karel Verheij (j.verheij@hsmarnix.nl)

Ervaringsverhalen

Internationaliseringsactiviteiten

Strategische partnerschappen

Filters »

Caribisch gebied (Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten)

Stage- en of studie in het Caribisch Gebied: Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten. 

Suriname

Samenwerking met schoolbesturen, directies van scholen en lerarenopleidingen in Parimaribo.

Marokko

Uitwisseling tussen Marokko en Nederland. Overkoepelende thema's Diversiteit, Tweede taal verwerving en Leiderschap.