De Radiant lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke onderzoekprogrammering vastgesteld. Deze agenda heeft als verbindend thema Persoonlijk Meesterschap en wordt uitgewerkt in drie zichtlijnen:

1.   Toekomstgericht onderwijs
2.   De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs
3.   Diversiteit en handelen


Filters »

Project: Zoektocht naar het ideale leernetwerk

Wat zijn succesfactoren bij het vormgeven en faciliteren van netwerkleren op pabo's? Vier pabo's en het Welten-instituut doen drie jaar lang onderzoek naar 'Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training'. Volg hier hun zoektocht naar het ideale leernetwerk. 

7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 55a68e3b-5b48-4ba0-b118-2d75a11a57d3 0e1325ce-74f2-445d-ac90-55147d590ca8

Zichtlijn 1: Toekomstgericht onderwijs

De wisselwerking tussen de steeds veranderende maatschappij en onderwijsontwikkeling onder de loep.

7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 55a68e3b-5b48-4ba0-b118-2d75a11a57d3 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 0e1325ce-74f2-445d-ac90-55147d590ca8
Filters »

Zichtlijn 2: De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs

Voor het onderwijs worden drie kernopgaven onderscheiden: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2012, 2014). In deze zichtlijn besteden we vooral aandacht aan de socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs.

db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2