De Radiant lerarenopleidingen hebben een gezamenlijke onderzoekprogrammering vastgesteld. Deze agenda heeft als verbindend thema Persoonlijk Meesterschap en wordt uitgewerkt in drie zichtlijnen:

1.   Toekomstgericht onderwijs
2.   De socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs
3.   Diversiteit en handelen