Leren met aandacht + fase II

Bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leerkrachten basisonderwijs.

Het project:

Het project Leren met Aandacht richt zich op bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leerkrachten basisonderwijs.
Het projectresultaat is een app die geschikt is voor zowel iOs als Android, waarmee studenten de ontwikkeling die zij doorlopen gericht op de professionele identiteit kunnen expliciteren. Met de verzamelde bewijzen (audio’s, video’s, foto’s, citaten, url’s en teksten) ontstaat een persoonlijk profiel. Een profiel dat mogelijk na de opleiding nog verder aangevuld wordt. Een ‘persoonlijk profiel’ dat laat zien waar de student voor staat en wie hij/zij wil zijn als leraar.

De app

De app Leren met Aandacht biedt de mogelijkheid om aan de hand van vijf levensvragen - Durf jij te luisteren naar jezelf? Heb jij oog voor de ander? Durf jij je eigen weg te gaan? Heb jij respect voor de natuur? Zou je met minder kunnen? – zicht te krijgen op de ontwikkeling van ‘wie jij bent’ (persoonlijke identiteit) en ‘wie jij wilt zijn’ in de context van het beroep (professionele identiteit). De app vraagt je jouw ‘rugzak’ met beelden en ervaringen (in de vorm van ‘kaarten’) die jou raken, te vullen. Een ‘rugzak’ die steeds meer laat zien waar jij voor staat, leidend naar persoonlijk meesterschap.

De volgende afbeeldingen geven een beeld van ‘kaarten’ die in de app te zien zijn:

Extra Informatie

Elk van de bovenstaande afbeeldingen laten een levensvraag zien waar respectievelijk een quote, filmpje, foto of tekst aan verbonden is. Het zijn overigens niet alleen studenten die gebruik maken van de app. Ook docenten laten zien wie zij zijn en waar zij voor staan. 

Als je een ‘kaart’ toevoegt aan je persoonlijk profiel, heb je altijd de keuze of je deze geheel voor jezelf wilt houden, wilt delen met alleen vrienden, of wilt delen met iedereen die de beschikking heeft over de app. Met de keuze om het te delen bestaat de mogelijkheid dat er reacties/ feedback op komt. Deze (sociale) interactie heeft tot doel de persoonlijke betekenisverlening te verdiepen.

De app wordt ook ingezet bij een traject met beginnende leerkrachten die (nog) in de vervangerspool van twee grotere schoolbesturen zitten. Het idee hierachter is dat juist ook zij zich nog volop richten op de ontwikkeling van hun professionele identiteit. Het is de professionele identiteit van waaruit je sturing geeft aan je eigen ontwikkeling en met veerkracht kunt reageren op de continue veranderingen van de context, waarmee deze doelgroep te maken heeft. Weten wie je bent en waar je voor staat en dit ook laten zien, maakt dat je succesvoller bent in de uitvoering van je taak als invaller en dat je meer/eerder kans maakt op een aanstelling, omdat je nu eenmaal zichtbaarder bent.

De Presenter

Het project Leren met Aandacht is onlangs door de ontwikkelaars (ONS creatief buro, onderdeel van OMJS) opgeleverd. De laatste maanden hebben de ontwikkelaars gewerkt aan de presenter. Dit is de aan de app verbonden website waarmee gebruikers een presentatie kunnen samenstellen van alle kaarten die zijn m.b.v. de app hebben verzameld in hun persoonlijk profiel.

De presenter is te vinden op www.lerenmetaandacht.nl

Extra Informatie

Daarnaast is de app geleidelijk aan onder de aandacht gebracht bij studenten van de eerste drie leerjaren van Hogeschool de Kempel en gepresenteerd aan belangstellenden tijdens de open dag op zondag 6 november. Wij vinden het van belang dat studenten die kiezen voor een studie leerkracht basisonderwijs en overwegen daarvoor naar hogeschool de Kempel te komen, weten dat zij niet alleen kiezen voor een professionele vorming, maar dat ook de persoonlijke vorming (identiteitsvorming) zijn aandacht krijgt. Hogeschool de Kempel zet daar bewust op in tijdens lessen pedagogiek (visie) en godsdienst/levensbeschouwing en met tal van activiteiten zoals: de introductieweek, de projectdagen en -weken, de wandel/trektocht door Eifel of Ardennen en de internationale week. 

Aan de slag?

Heeft u ook belangstelling voor de app? Wilt u er graag meer van weten/over horen? Wilt u de app eens onder de aandacht brengen van anderen binnen uw organisatie? Dat kan op twee manieren:

1. U kunt een proefversie 4 maanden lang gratis uitproberen. Stuur hiervoor uw mailadres naar niels@onderwijsmaakjesamen.nl of maden@kempel.nl . Dit dient wel een aan een organisatie verbonden mailadres te zijn. Adressen eindigend met ...@hotmail.com of ...@gmail.com of …@ziggo.nl en dergelijke, werken niet.

2. U kunt Frans van der Maden vragen een presentatie/demonstratie te komen verzorgen op uw school/ bij uw organisatie. Stuur hiervoor een mail naar maden@kempel.nl of bel 06-44796659 voor het maken van een afspraak.

Denkt u erover om de app aan te schaffen voor uw organisatie, informeert u dan eens naar de mogelijkheden. Ook voor deze vraag kunt u mailen naar bovenstaande adressen.

Terug naar overzicht