Kunst in leren

Een andere benadering van kinderen. Aandacht voor de persoonsvormende aspecten van onderwijs. 

Het project

Tegen de achtergrond van de grote transities binnen de domeinen onderwijs en zorg ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden gericht op een andere benadering van kinderen. Veel kinderen worden in het huidige talige onderwijs te weinig aangesproken omdat het accent vooral nog ligt op de kwalificerende functie. In dit project richten we ons vooral op de persoonsvormende aspecten. Door meer het uitgangspunt te nemen in vakken als drama, bewegen, muziek etc. worden mogelijkheden en talenten van kinderen op een andere manier aangesproken en bieden bij uitstek aangrijpingspunten gericht op zorgbehoeften van kinderen wat resulteert in een veel breder ontwikkelingsperspectief.

Binnen het project cultuureducatie staat het begrip creativiteit centraal, maar dan in relatie tot de pedagogische opdracht van de school. Het resultaat van dit project is een andere pedagogiek die uitgaat van de principes van persoonlijk meesterschap en een heuristiek oplevert die het de leerkracht mogelijk maakt vanuit het creatieve domein bij te dragen aan het ontwikkelingsperspectief van kinderen wiens potentieel nu te weinig of niet wordt aangesproken.
aanpak en organisatie: (w.o. aandacht voor leerwerkgemeenschappen en integraliteit en inzet alle betrokkenen)
het betreft een actieonderzoek waarbij studenten en leerkrachten worden betrokken en op de werkvloer, op basis van de resultaten van het onderzoek, toetsing plaats vindt. Het onderzoek wordt cyclisch opgezet zodat vanuit verschillende creatieve domeinen de resultaten steeds worden verrijkt, maar ook verduurzaamd.

Terug naar overzicht