CT integreren in rekenonderwijs

Computational thinking: tips voor basisschoolleerkrachten

Door: dr. Rosanne Hebing, mei 2022

Misschien heb je ondertussen wat achtergrondinformatie gelezen over computational thinking (CT) en wil je er in de klas mee aan de slag. De tips hieronder kunnen je hierbij helpen.

  • Schaf geen materialen aan zonder een duidelijke, schoolbrede visie te hebben geformuleerd op CT.
  • Technologische middelen zijn geen doel op zich, maar kunnen ingezet worden om doelen te behalen die te maken hebben met problemen oplossen, stapsgewijs denken, debuggen en programmeren.
  • Zorg ervoor dat je samen met collega’s de materialen uitprobeert die je in de klas wilt gebruiken.
  • Ga regelmatig met collega’s in gesprek over inspirerende lesvoorbeelden en over hoe zij CT toepassen in hun onderwijs.
  • Laat leerlingen aanrommelen met materialen, maar geef ze daarbij wel gerichte kijk- of denkopdrachten.
  • Formuleer duidelijke doelen voor het vakgebied waarin je CT toepast én voor het logisch denken. Hierbij kun je de doelenlijst voor SKBG gebruiken. Zorg ervoor dat je technologie niet alleen als ‘trucje’ gebruikt, maar dat ze echt toegevoegde waarde heeft.
  • Wees niet bang als het tijdens CT-activiteiten wat onrustig wordt of als leerlingen niet meteen begrijpen hoe materialen werken.
  • Laat CT niet alleen voor leerlingen zijn die extra uitdaging nodig hebben of voor cognitief talentvolle leerlingen. Alle leerlingen kunnen CT-vaardig worden.
  • Combineer denkopdrachten bij CT met (creatieve) maakopdrachten, bijvoorbeeld door een 3D-printpen, software voor grafische vormgeving of bouwmaterialen te gebruiken.
  • Voor jonge leerlingen is het handig om direct bestuurbare robots te gebruiken, bijvoorbeeld de BeeBot, de Ozobot of Qobo. Oudere leerlingen kunnen ook overweg met robots waarvoor ze (bloksgewijs) moeten programmeren, zoals Dash & Dot, of met opdrachten waarin het programmeren meer abstract is, zoals Micro:bit en Scratch.

Ontwerpprincipes

                                                                                           

Computational thinking: tips voor lerarenopleiders

Door: dr. Rosanne Hebing & Bram Oonk, mei 2022

Op veel basisscholen zijn Chromebooks en digiborden helemaal ingeburgerd en wordt programmeren – denk maar aan Lego Mindstorms of Scratch – steeds vaker onderdeel van het onderwijs. Dat is niet verwonderlijk: technologie hoort bij de leefwereld van kinderen. Oudere basisschoolleerlingen hebben vaak een eigen telefoon en jongere leerlingen zien hoe hun ouders – zeker nu ze meer thuiswerken – gebruik maken van smartphones, tablets en laptops. Elon Musk, de oprichter van Tesla en SpaceX, beweert zelfs dat we zo afhankelijk zijn geworden van onze smartphone dat we cyborgs genoemd zouden kunnen worden.