Achtergrondinformatie StoryMaps

Door: Daphne Rijborz, mei 2022

Wat zijn StoryMaps?  

StoryMaps beschrijven in beeld en tekst een bepaald gebied: welke verschijnselen, situaties en relaties zijn er te zien? Welke routes en plaatsen zijn aan te wijzen? En welke veranderingen in tijd en tussen plaatsen zijn zichtbaar? Een StoryMap is een interactieve digitale kaart van een gebied waarbij leerlingen met tekst, geluid en afbeeldingen een verhaal kunnen vertellen op basis van hun eigen onderzoek naar het gebied. Met een StoryMap kunnen leerlingen bijvoorbeeld op gedetailleerd schaalniveau hun eigen omgeving onderzoeken door de ruimtelijke informatie die de kaarten bieden (Béneker, 2019). Als leerkracht kun je aan de StoryMap tekst en beelden, maar ook opdrachten toevoegen voor leerlingen waarmee ze hun eigen kennis kunnen toetsen. Een StoryMap daagt leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn en kritische vragen te stellen over de wereld om hen heen.  

StoryMaps zijn een voorbeeld van het verrijken van lessen met technologie: leerkrachten kunnen ze in aardrijkskunde-onderwijs of geïntegreerd zaakvakonderwijs inzetten om een verhaal te vertellen over de omgeving van de school, zodat leerlingen nieuwsgierig worden en vragen gaan stellen over die omgeving. Leerlingen kunnen vervolgens hun vragen over de eigen omgeving of een heel andere omgeving zelf beantwoorden door op onderzoek uit te gaan aan de hand van StoryMaps die bijvoorbeeld in beeld brengen én uitleggen welke migratiestromen hebben plaatsgevonden, hoe de bevolkingsgroei zich heeft ontwikkeld en welke grondsoort een bepaald gebied kent. Leerlingen kunnen vervolgens een eigen StoryMap maken en hun verhaal delen met of presenteren aan hun leerkrachten en medeleerlingen. De informatie en kaarten in een StoryMap dragen op die manier bij aan ruimtelijk denken en onderzoekend en probleemoplossend vermogen van leerlingen (Kerski, 2013). 

 

De toegevoegde waarde van technologie 

Het werken met StoryMaps draagt bij aan wat het Triple-E-model ‘engaged learning’ oftewel ‘betrokken leren’ noemt: leerlingen raken nieuwsgierig naar een bepaalde plek en stellen authentieke vragen, waardoor ze actief aan de slag gaan met de leerstof. Dat de leerlingen door de storymap naar buiten willen en de rijksmonumenten ook in het echt willen zien is een voorbeeld van hoe een StoryMap kan bijdragen aan het slaan van een brug tussen leren op school en de ervaringen uit de eigen omgeving. In het Triple-E-model heet dit ‘extended learning’: de leeromgeving wordt ruimer dan wat in het klaslokaal of zelfs binnen de school te vinden is. 

 

Referenties 

Béneker, T. (2019). Special: GIS op school. Geografie, 28(8), 6-7. 

Kerski, J.J. (2013). Understanding Our Changing World through Web-Mapping Based Investigations. Journal of Research and Didactics in Geography (J-READING), 2(2), 11-26.