Beroepsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit

Hoe om te gaan met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht binnen de school.

Het project

Doel van het project is manieren te vinden waarin het persoonlijk meesterschap van leerkrachten versterkt kan worden als het gaat om de omgang met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht binnen de schoolgemeenschap. Dat vraagt onder andere om begrip van wat levensbeschouwing, religie en etniciteit inhouden en welke achtergronden de verschillende overtuigingen hebben. Het vraagt tevens om de ontwikkeling van het vermogen om ruimte te geven aan anderen zonder daarmee direct eigen opvattingen, principes of etniciteit op te geven of te relativeren.

Opbrengsten

Het onderzoek zal uitgevoerd worden op diverse scholen uit de samenwerkingsverbanden van de Christelijke Hogeschool Ede en Viaa Zwolle. Deze scholen maken in het algemeen deel uit van het bijzonder onderwijs, maar hebben op heel verschillende manieren met levensbeschouwelijk, godsdienstige of etnische diversiteit te maken en gaan ook op verschillende manieren om met hun eigen christelijke identiteit.
In samenwerking met deze scholen zal naar inzicht gezocht worden m.b.t. bovenstaande problematiek en instrumenten ontwikkelen om beter met deze problematiek te kunnen omgaan in de praktijk. In die instrumentontwikkeling zal aansluiting gezocht worden  bij eerdere instrumenten die in CEPM-verband zijn ontwikkeld. 
Tenslotte zal op basis van het onderzoek en eventueel ontwikkelde instrumenten een professionaliseringsaanbod ontwikkeld worden voor leerkrachten dat ingezet kan worden op scholen die met dergelijke problemen worstelen.

Terug naar overzicht