Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen

Leraren met elkaar in gesprek brengen en hen uitdagen hun eigen professionele dilemma's te onderzoeken.

Het boek bestellen

Om het boek 'een leraar blijf je altijd' te bestellen kunt u contact opnemen met Marina Mittemeijer (m.mittemeijer@kempel.nl)
De kosten van het boekje (inclusief verzendkosten) bedragen €10,-. 

Het project

De kern van persoonlijk meesterschap ligt in de kwaliteit van de humane relaties tussen leraren en hun leerlingen. Juist in die relaties doen zich professionele dilemma’s voor, schurende (of botsende) opvattingen van de leraren zelf over hun eigen handelen, die het karakter hebben van een innerlijk conflict. Dilemma’s dwingen leraren om in de uitoefening van hun beroep in concrete situaties keuzes te maken en die te verantwoorden. Professionele dilemma’s kunnen leraren onzeker maken en een bedreiging vormen voor hun enthousiasme en beroepstrots. Maar ze kunnen ook een belangrijke motor zijn voor hun ontwikkeling. Professionele dilemma’s roepen namelijk vragen op als: Wat is nu eigenlijk goed onderwijs? Wie ben ik als leraar? Waar sta ik voor? Wanneer ben ik een goede leraar? Door antwoorden te zoeken op dergelijke vragen, ontwikkelen leraren hun professionele identiteit. Ze ontwikkelen de deugden die essentieel zijn in de uitoefening van hun beroep, zoals moed, zorgvuldigheid, tact en wijsheid.

Doel

Leraren met elkaar in gesprek brengen en hen uitdagen hun eigen professionele dilemma's te onderzoeken. Bij professionele dialoog gaat het niet alleen om het oplossen van problemen of om het veranderen van het gedrag. Maar ook om het door leraren samen zoeken naar dieper inzicht en zingeving.

Opbrengsten

De CEPM projectgroep "Een leraar blijf je altijd, professionele dialoogvormen" heeft een prachtige toolbox uitgebracht. In deze toolbox bevinden zich materialen die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de professionele dialoog. De toolbox + box met gebruiksmaterialen bevatten: boek, handleiding, verantwoording, kaartenset, DVD, 2 invulformulieren.
De materialen in de toolbox zijn bedoeld voor begeleiders, wij adviseren u nadrukkelijk hiermee niet zonder getrainde begeleiding te werken. U kunt contact opnemen met Jos Castelijns voor meer informatie.

De toolbox wordt ook al actief gebruikt in het onderwijs op de pabo:

Terug naar overzicht