Filters »

Beroepsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit

Hoe om te gaan met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht binnen de school.

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 d024c6b4-f927-41b1-a565-2f136b48b6c5 2fed04e0-5270-461c-aea7-4405f2683311 92b3395d-a10a-4b11-946b-d287c96d732b 3a7c5eb7-80ef-4c61-b54d-e9efb3cffb2e

Bezield burgerschap

Tegengaan van radicalisering bij bovenbouwleerlingen. Identiteitsvorming van jonge mensen tot sociaal voelende, sociaal verantwoordelijke, vaardige en democratisch gezinde medemensen

db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

De wereld ontdekken in de klas

Ontmoetingsonderwijs: wat verbindt kinderen en wat delen ze met elkaar en met de wereld. 

8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 60d4a96b-847f-439f-ab1c-dd43695e1d9d

Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen

Leraren met elkaar in gesprek brengen en hen uitdagen hun eigen professionele dilemma's te onderzoeken.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

European Studies on Personal Mastery

Casuistic research into the educational culture in several (European) countries.

af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685

Kunst in leren

Een andere benadering van kinderen. Aandacht voor de persoonsvormende aspecten van onderwijs. 

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a

Leergemeenschappen professionele dialoogvormen

Doorontwikkeling van de toolbox Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

Leren met aandacht + fase II

Bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leerkrachten basisonderwijs.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 5b504910-c25e-45f9-a21a-175c8f37fe0d

Morele dilemma’s van bestuurders

(interdisciplinaire) uitwisseling over morele dilemma’s die bestuurders in hun werk ervaren.

8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel

Doelbewuste interventies inzetten en onderzoeken bij professionele identiteitsspanningen.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60

PABO-Collegetour

Toursessie door gastsprekers langs lerarenopleidingen over Persoonlijk Meesterschap.

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a 660ec728-e45a-4531-b166-038b439faf1f 24363b36-87ba-404d-a8a1-c572e7710157 59e66f8b-0f68-4669-a911-ff34fb29e445

PLG onderzoekend leren

Wat heeft een student in zijn opleiding nodig om als leerkracht onderzoekend leren in te zetten bij zijn/haar leerlingen van de basisschool en hoe geven we dit in het curriculum een plaats?

c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2

PM in professionele leergemeenschappen

Hoe kun je leren binnen Professionele Leergemeenschappen (PLG) onder leiding van een teacher leader? Wat is de invloed van PLG's op Persoonlijk Meesterschap?

652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 7139f1a4-0965-4245-9d9c-b1df35d12509 8c0afa5d-6382-44cd-91f1-5d23f81459dc

Professionele dilemma’s van opleiders

Vervolg van het project ‘Een leraar blijf je altijd’, maar nu gericht op verhalen van lerarenopleiders. 

461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 7ac12962-6d7b-4755-a64b-919ca8bc2f0a

Teacher leaders als bruggenbouwers

Leraren toerusten om teacher leaders te worden zodat ze een voortrekkersrol kunnen vervullen bij onderwijsinnovatie. 

8a430d91-a816-4e56-80e5-720d4adc5685 461aaade-1e67-4896-8e75-6f9983fea678 db0ab0c0-170f-40e7-9fe8-d149e5f8208a af650d6f-6410-4221-aead-1435d656b801 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2

‘Persoonlijk Meesterschap’ in het brede jeugddomein

Onderzoek naar kritieke succesfactoren en de behoeften van professionals
in de samenwerking van onderwijs en jeugdhulp

a5ac248d-cf72-4043-96c1-1de245822e60 c052686d-c148-4db6-b712-04a10afbf5a9 652737fe-cd01-468b-8a72-5f98bbcc66e2
Tekst Filter
Organisatie Filter