PLG onderzoekend leren

Wat heeft een student in zijn opleiding nodig om als leerkracht onderzoekend leren in te zetten bij zijn/haar leerlingen van de basisschool en hoe geven we dit in het curriculum een plaats?

Inleiding
In het kader van het CEPM-project ‘Bevordering van persoonlijk meesterschap in professionele leergemeenschappen (plg)’ zijn wij een plg gestart. In deze plg ‘Onderzoekend leren’ is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Wat heeft een student in zijn opleiding nodig om als leerkracht onderzoekend leren in te zetten bij zijn/haar leerlingen van de basisschool en hoe geven we dit in het curriculum een plaats?’

Het doel van deze plg was om onderzoekend leren een integraal onderdeel van het curriculum van onze opleiding Leraar Basisonderwijs binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) te laten zijn. Daarbij vonden we het belangrijk dat studenten, docenten en he werkveld de verschillende elementen van onderzoekend leren kunnen herkennen.

De eindopbrengst van onze plg:
- Een definiëring en afbakening van het begrip ‘onderzoekend leren’
- Een plaats voor onderzoekend leren in het curriculum van eerstejaars pabostudenten.
- Lijst met didactische werkvormen en uitdagende opdrachten die aanzetten tot onderzoekend leren in de eigen basisschoolgroep.

Deze website
Op deze website presenteren we de opbrengst van onze plg:

  1. Theoretisch kader m.b.t. Onderzoekend leren
  2. Onderwijskundige keuzes voor het curriculum
  3. Didactische en pedagogische doelen (Verwonderen/Verkennen)
  4. Doorkijkje naar invulling van de andere stappen in de cyclus


Begrenzing
Hoewel wetenschap en technologie in het onderwijs uiting geeft aan onderzoekend én ontwerpend leren beperkt onze kernvraag zich tot onderzoekend leren in de eerste jaar van de opleiding leraar basisonderwijs. Hiermee wordt niet aangegeven dat er minder belang gehecht wordt aan ontdekkend leren bij het jonge kind en ontwerpend leren.

Terug naar overzicht