Onderzoek - nieuws

4 april 2019 - SPRONG Educatief

Via een andere financieringsbron dan de middelen die hbo-instellingen kunnen verwerven voor het vormen van onderzoeksconsortia, hebben de Radiant Lerarenopleidingen financiële middelen ontvangen. Radiant heeft besloten die middelen in te zetten voor de ontwikkeling zoals die beschreven is in het advies Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking. Om dat te kunnen doen wil Radiant als groep graag participeren in het programma SPRONG Educatief wat inhoudt dat Radiant wil voldoen aan de criteria zoals die in de call zijn beschreven en hun plan willen laten beoordelen door de programmacommissie. Verder wil men meedraaien met de reguliere gehonoreerde aanvragen met betrekking tot de monitoring. Daarvoor betaalt men ook een bepaald bedrag aan SIA. Inmiddels heeft Radiant een vooraanmelding ingediend bij Regieorgaan-SIA voor het programma SPRONG Educatief en bereiden de Radiant Lerarenopleiding een aanmelding voor. 


30 maart 2019- Onderzoek naar het ideale leernetwerk

In april 2019 gaan de pabo's binnen Radiant-onderzoek zichtlijn 1 'toekomstgericht onderwijs' van start met het door NRO gefinancierde project 'Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training'. Iselinge Hogeschool, de Marnix Academie, Hogeschool iPabo en Thomas More Hogeschool gaan samen met het Welten-instituut drie jaar lang onderzoek doen naar wat nu succesfactoren zijn als het gaat om het vormgeven en faciliteren van netwerkleren op pabo's. Doel is de betrokkenheid van studenten te vergroten en er daarmee voor te zorgen dat studenten zich op hun plek voelen, zich eigenaar voelen van hun studieloopbaan en met meer succes hun studie doorlopen. 

Lees meer

Foto: Startbijeenkomst van het onderzoek op 10 maart 2019. 
Projectgroep bestaat uit: Rosanne Hebing, Emmy Vrieling, Josje van de Linden, Stefan Robbers, Jolanda de Putter, Lennard de Roo, Patrick Sins, Saskia Brand en Mieke Biesemaat.