Onderwijs en Leertechnologie

In dit e-magazine vind je als (aanstaande) leerkracht of lerarenopleider informatie over en voorbeelden van de manieren waarop je technologie – software én hardware – kunt inzetten zodat ze toegevoegde waarde heeft voor jouw onderwijs. De inhoud van het magazine wordt verzorgd door de docent-onderzoekers van de lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie van Radiant Lerarenopleidingen, hun collega’s en hun studenten.

Over ons

Wij zijn de lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie. Als lerarenopleiders en onderzoekers zijn wij benieuwd hoe leertechnologie van toegevoegde waarde kan zijn voor het leren en onderwijzen. Heb je vragen naar aanleiding van dit e-magazine? Stuur dan een mail naar dr. Michiel Veldhuis. Hieronder stellen de docent-onderzoekers zich voor.

Technologie in het onderwijs

Technologie is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en heeft ook haar weg gevonden naar het klaslokaal. Op welke manieren kan technologie toegepast worden in het onderwijs en hoe beoordeel je als leerkracht of docent wanneer technologie van toegevoegde waarde is in jouw onderwijs? Twee modellen – TPACK en Triple-E – helpen je te bepalen of en hoe technologie jouw les kan verrijken, jouw leeromgeving kan verbreden en de betrokkenheid van jouw leerlingen of studenten kan vergroten.

Filmeducatie: een verhaal vertellen met technologie

Een digitale vertelling is een verhaal gemaakt en verrijkt met media. Je kunt daarbij denken aan film, animatie, hoorspel, stopmotion maar ook een virtual reality-beleving. Een digitale vertelling biedt allerlei creatieve mogelijkheden voor het onderwijs en draagt bij aan het leren van leerlingen. Het vertellen van verhalen doe je als leerkracht de hele dag door, voor allerlei verschillende vakinhouden. Hoe zou jij digitaal vertellen wel eens willen inzetten tijdens een les of bij het geven van een opdracht?

Omgevingsonderwijs met StoryMaps

Digitaal verhalen vertellen met een StoryMap is een middel om met behulp van nieuwe media, technologie en (interactieve) digitale kaarten kennis over te brengen. Een StoryMap daagt leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn en kritische vragen te stellen over de wereld om hen heen. Onderzocht is hoe leerkrachten een StoryMap het beste kunnen inzetten voor het vertellen van een verhaal zodat deze een meerwaarde heeft voor het ontwikkelen van de onderzoekende houding van leerlingen en het (leren) verklaren van hun eigen omgeving.

Computational thinking: denken en technologie

Computational thinking (CT) is de term die we gebruiken voor het middels technologie aanleren van een set van denkvaardigheden als patroonherkenning, vooruit- en terugredeneren en stappen in een proces onderscheiden. CT bevindt zich als een van de 21e-eeuwse vaardigheden op het snijvlak tussen digitale geletterdheid enerzijds en denkvaardigheden als kritisch denken, creatief denken en probleemoplossend vermogen anderzijds. Vaak wordt CT echter geassocieerd met programmeeronderwijs. Hoe kunnen leerkrachten vormgeven aan CT als digitale én denkvaardigheid in de klas? En wat betekent dit voor lerarenopleiders?

Adaptieve leertechnologie

Adaptieve leertechnologie (ALT) wordt op steeds meer Nederlandse basisscholen gebruikt. Zo gebruikt ongeveer een kwart van de Nederlandse basisscholen het systeem Snappet, maar ook Gynzy Kids en Bingel – de methodesoftware van Malmberg – weten hun weg naar de klaslokalen te vinden. Door ALT werken jouw leerlingen niet meer alleen in een papieren werkboek. Het voordeel hiervan is dat jouw leerlingen niet altijd dezelfde opdrachten krijgen, maar opdrachten krijgen aangeboden die zijn afgestemd op hun leerbehoeften. Daarnaast voorziet ALT je van directe informatie over het leren en werken (learning analytics) van jouw leerlingen.

Master Onderwijs & Technologie

Wil je je verder verdiepen in een beredeneerde en betekenisvolle inzet van technologie in het onderwijs? Dan is de master Onderwijs & Technologie wellicht wat voor jou! Met de master ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert Onderwijs & Technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als (informeel) leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school of stichting.